Föreningen

Malteserringen bildades 1976. Den ingår som en rasklubb i Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) som är underställd Svenska Kennelklubben (SKK).

Årsmöteskallelse: se längre ner

Malteserringens målsättning är:

  • Att värna om och ta tillvara rasens intresse.
  • Att hjälpa och stödja såväl gamla som nya medlemmar.
  • Att anordna en utställning per år.
  • Att utge en tidning fyra gånger per år.

Medlemsförmåner:

  • Klubbtidningen Malteser Nytt  4 nr./år 
  • Möjlighet att delta i lokala aktiviteter
  • Möjlighet att få råd och tips från t.ex. avelsråd och valpförmedlare

Kallelse till årsmöte 2018

Kom och tala om vad du tycker om Malteser-Ringen, tidningen Malteser-Nytt och hemsidan. Årsmötet är till för alla medlemmar och ingen som deltar riskerar att bli vald till någon post i styrelsen såvida personen i fråga inte blivit tillfrågad före mötet. Om du inte har möjlighet att närvara skicka dina förslag eller påpekanden till sekreteraren kerstinius@gmail.com

 

Årsmöte 2017

Agnes på årsmöte
Foto: L Serneberg

Årmötet hölls den 22 april 2017 i HKKs klubbstuga, Skreavägen 49, Falkenberg

Sju medlemmar deltog .

Sedvanliga ärenden såsom val av styrelse, ekonomi, verksamhetsplan och nästa års budget gicks igenom och beslutades. Till ordförande på 1 år omvaldes Lennart Nyberg och övriga ledamöter som var i tur att avgå omvaldes. En ny ledamot invaldes, Kerstin Lidbom Höglund. Reviderade stadgar för klubben har antagits.

För ytterligare information om årsmötet och protokoll kontakta sekreteraren Kerstin Nyberg.

Årsmöte 2016

Elsa på årsmöte

Årmötet hölls den 16 april 2016 i SPI lokaler på Orups gränd i Halmstad

Nio medlemmar deltog fysiskt och en medlem i styrelsen via länk.

Sedvanliga ärenden såsom val av styrelse, ekonomi, verksamhetsplan,medlemsavgifter och nästa års budget gicks igenom och beslutades. Till ordförande på 1 år omvaldes Lennart Nyberg och till kassör valdes Lotta Falk, Österbybruk. Årsmötet beslutade också att det ska kosta 50 kr. att annonsera otingade valpar.

Kontakta sekreteraren om du vill ha protokoll.

Foto: Dan Svärdh/Engla