Cilla är färdigkammad inför tävling i Hässleholm maj 2015
Foto K Lidbom H