Redovisar enbart svenskägda hundar               🙂

Om det är något fel i uppgifterna på denna sida så kan det bl.a. bero på att det står fel i SKKs redovisning.

Det bästa sättet att få in rätt uppgifter är att de tävlande skickar in bilder och resultat till info@malteser-ringen.se

Är du intresserad av alla resultat sök på SKKs hemsida HUNDDATA

Utställningsresultat 2020 jan-

My Dog 2020