Fotoalbum månadens bild 2016

April

Maj

Juni

Juli 1

Juli 2

Augusti

Oktober

November

December

Här samlas de bilder som har varit månadens bild på första sidan 2016