Tidning 2021 -

Malteser-Nytt. Medlemstidning för malteservänner Nr 1 2021

Medlemstidningen kommer ut med fyra nummer per år. Den innehåller information från styrelsen och viktiga händelser som meddelas av SKK (Svenska Kennelklubben) och SDHK (Svenska dvärghundsklubben). 

Alla medlemmar är välkomna att bidra med bilder och berättelser av olika slag och resultat från tävlingar och utställningar.

 Manusstopp för nästa nummer = 28 maj 2021   Skicka ditt bidrag till  Malteser-Nytt@malteser-ringen.se

Innehåll i detta nummer: Bl.a.

 • Red:s rader
 • Ordförandes rader
 • Var får hunden följa med
 • ”Saga”
 • Boktips
 • Utställning
 • Charly
 • Gamla hundar kan sitta
 • Hälsa
 • Ordför SDHK
 • Minne
 • Medlemsannonser
 • Ny kennel
 • Redaktion