Adressuppgifter för styrelsemedlemmarna

Mailadresserna är inte klickbara.  Kopiera och klistra in i adressfältet i ditt mailprogram.

 • Ordförande

  Lennart Nyberg
  Slåttervägen 10
  307 75 Getinge

  Tel: 035-12 40 10
  Mobil: 070-560 52 27
  Mail: Styrelsen@malteser-ringen.se

 • Vice ordförande

  Mona Lindblad
  Gräsvägen 12
  302 92 Halmstad

  Mobil: 076-308 82 21
  Mail: engla@purpleangel.se

 • Sekreterare

  Kerstin Nyberg
  Slåttervägen 10
  307 75 Getinge

  Tel: 035-12 40 10
  Mobil: 070-588 92 81
  Mail: kerstinius@gmail.com

 • Kassör

  Kerstin Lidbom Höglund
  Gösgränd 5
  312 33 Laholm

  Mobil: 070-377-38 88
  Mail: kerstinlh@gmail.com

 • Ledamot

  Linde Serneberg
  Vasaplatsen 5c
  411 26 Göteborg

  Mobil: 070-896 81 82
  Mail: linde.serneberg@gmail.com

 • Ledamot

  Maria Hjalmarsson
  Sutarebo 876
  313 97 Simlångsdalen

  Mobil: 0730-64 96 54
  Mail:
  mias-malteser@outlook.com

 • Suppleant

  Irene Persson
  Hörlinggatan 3
  282 34 Tyringe

  Mobil: 073-520 87 02
  Mail:
  irene.bosse@telia.com

 • Valberedning,

  Lena Borg sammankallande
  Rödavägen 3
  451 98 Uddevalla

  Mobil: 070-312 11 29
  Mail:
  lena@lekiro.se

 • Valberedning

  Ann Molin
  Axgatan 21
  431 40 Mölndal

  Tel: 031-87 15 73
  Mobil: 070-687 15 53
  Mail:
  pink.midsummer@gmail.com

 • Revisor

  Per-Inge Orremark
  Rökvarnsvägen 13
  762 93 Rö

  Tel: 0175-620 29

 • Revisor supleant

  Inga-Lill Orremark

 • Avelsråd

  Maria Hjalmarsson
  Sutarebo 876
  313 97 Simlångsdalen

  Mobil: 0730-64 96 54
  Mail:
  mias-malteser@outlook.com

 • Valphänvisare

  Vakant

 • Redaktör MalteserNytt

  Maria Hjalmarsson
  Sutarebo 876
  313 97 Simlångsdalen

  Mobil: 0730-64 96 54
  Mail:
  Malteser-Nytt@malteser-ringen.se

 • Webbredaktör

  Kerstin Lidbom Höglund
  Gösgränd 5
  312 33 Laholm

  Mobil: 070 377 38 88
  Mail:
  info@malteser-ringen.se